Innholdsfortegnelse

 • Noen ord fra oversetter og forlegger 
 • «Men dyrene i Norge har det godt», ved Siri Martinsen (NOAH)
 • Forord til norsk utgave 
 • Takk
 • Måltidene våre – den skjulte nøkkelen til forståelse

1. MATENS MAKT 

 • Mat som metafor
 • Hellige måltider
 • Mat, liv og død
 • Mat – enten dyr eller planter
 • Fornektelseskulturen
 • Nedarvet hjerteløshet
 • Intelligensens forfall
 • Jeg-Du kontra Jeg-Det
 • Vi er alle mysterier
 • Kjærlighet er forståelse

2. VÅR KULTURS RØTTER 

 • Gjeterkulturen
 • Det pytagoreiske prinsipp
 • Den veganske revolusjonen

3. INTELLIGENSENS NATUR

 • Om tabuet mot å vite hva du spiser
 • Intelligens som evnen til å se sammenhenger
 • Intelligens, telos og høner
 • Ødeleggelsen av intelligens og livsformål
 • Intelligens som artsbestemt
 • Som vi sår, skal vi høste

4. SPISEVANER SOM GÅR I ARV

 • Vår arv – indoktrinering av småbarn
 • Betydningen av å reise hjemmefra
 • Den sosiale påvirkningens makt
 • Refleksjoner rundt smak
 • Forsvar av festningen

5. MENNESKETS FYSIOLOGISKE INTELLIGENS

 • Gaven
 • Hva animalsk mat består av
 • Fakta om fett
 • Giftstoffer
 • Den kjøtt-medisinske industrien
 • Placeboeffekten
 • Vår kropp, vår venn

6. LIVET I HAVET – GJETING OG JAKT

 • Giftig avfall, giftig kjøtt
 • Gjeting av fisk
 • Flytende dødsskip

7. HERREDØMME OVER DET FEMININE 

 • Melkemarerittet
 • Kuer som tvinges til å produsere
 • Skadelige stoffer i melk
 • Fire veier til helvete
 • Melkebarten
 • Egg – mer hersking over det feminine
 • Veven av sammenhenger
 • Å gjenreise Sofia

8. MATENS METAFYSIKK 

 • Å spise vibrasjoner
 • Med en engels øyne
 • Masker og frykt
 • Medfølelse og vekst

9. REDUKSJONISTISK VITENSKAP OG RELIGION 

 • Sønner av gjeterkulturen
 • Vitenskap og slaveri
 • Religiøs reduksjonisme
 • Myten om det onde

10. ARBEIDETS DILEMMA 

 • Den skitne jobben som må gjøres
 • Arbeidets levende røtter
 • Arbeid som glede, arbeid som byrde
 • Å gi arbeid ny mening

11. ØDELEGGELSE OG PROFITT 

 • Industrialiseringen av landbruket
 • Å spise jord, vann og fossilt brennstoff
 • Husdyrhold og skadestoffer
 • Helbredelse av jorden og økonomien
 • Konsekvensen av å unngå konsekvenser

12. DRØFTING AV HOVEDINNVENDINGER 

 • Vårt fokus på innvendinger
 • Dyr som etisk ubetydelige
 • Myten om mennesket som rovdyr
 • Vitenskapens rettferdiggjøring
 • Religioners rettferdiggjøring
 • Øvrige innvendinger

13. UTVIKLING ELLER OPPLØSNING

 • To begrensende perspektiver
 • Voldsspiralen
 • Skyggen
 • Mål og midler
 • Det intuitive imperativ
 • Noen tradisjoner for intuisjon og medfølelse
 • Et eksempel: samadhi og shojin
 • Er sjamanisme en løsning?
 • Det veganske imperativ
 • Den følelsesmessige feiloppdragelsen av gutter
 • Den post-rasjonelle bevissthetens fødsel

14. FORVANDLINGENS REISE 

 • Reisens juvelbesatte vev
 • Frø til inspirasjon
 • Den økologiske melkegården på Camp Challenge
 • Forståelsens frø
 • Reisen hjemmefra
 • Fellesskapets frø
 • SonggwangSa-tempelet
 • Fellesskapets kraft

15. HVORDAN LEVE REVOLUSJONEN 

 • Hvordan leve revolusjonen
 • Holografen
 • Ofre, overgripere og tilskuere
 • Vår forbindelse med dyrene
 • Veier bort fra fornuften – og tilbake til den
 • Konsekvenser for videre forskning og samtale
 • Privilegium og slaveri
 • Dyrespisingens siste dager
 • Filmen om livet på jorden
 • Elgens budskap
 • Fra ekskludering til oss alle

 

 • Noter 
 • Ressurser 
 • Litteratur